یست و یکمین یادواره شهید سید مجتبی علمدار در ساری

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری