گرامیداشت حماسه ۹دی در ساری

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری