مراسم عطر افشانی گلزار شهدای ساری با حضور وزیر ارتباطات

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری