استفتائات جدید (تیر ماه)

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری
موضوعات محفل
استفتائات جدید (تیر ماه)

 

 

دست کشیدن به صورت بعد از قنوت
سؤال۱: آیا هنگام نماز دست کشیدن به صورت بعد از قنوت، مکروه است؟
جواب: انجام این کار در نمازهای واجب مکروه است.
 
تزریق واکسن هنگام روزه
سؤال۲: آیا تزریق واکسن که در عضله یا زیر پوست تزریق میشود؛ روزه را باطل میکند؟
جواب: باطل نمیکند.
 
وارد کردن وسائل غیر خوراکی به داخل دهان
سؤال۳: آیا بردن وسایل غیر ‌‌‌خوراکی مثل وسایل دندانپزشکی و ابزار معاینه به دهان باعث ابطال روزه می‌‌‌‌شود؟
جواب: خیر، مگر آنکه همراه رطوبت ـ که در رطوبت دهان از بین نمی رود ـ وارد دهان شود و رطوبت آن را فرو برد.
 
روزه و خونریزی دهان
سؤال ۴: من روز قبل دندان پُر کردم، امروز که روزه‌ام، کمی خون ریزی دارد؛ آیا فرو بردن آب دهان در این حالت (که با خون دندان مخلوط است) جایز است؟ روزه‌ام چه حکمی دارد؟
جواب: خونی که از لثه می آید تا زمانی که عمدا فرو نبرده‌اید، روزه باطل نمی‌شود، اما اگر در آب دهان مُسْتَهْلَک شود (یعنی در آب دهان از بین برود) محکوم به طهارت است و بلعیدن آن اشکال ندارد و روزه را باطل نمی کند.
 
مضمضهی آب برای رفع عطش
سؤال ۵: اگر روزهدار آب را به قصد رفع عطش در دهان گردانده و بیرون بریزد - به طوری که اندکی از آن هم پایین نرود- چه حکمی دارد؟
جواب: اشکال ندارد.
 
روزهی حائض
سؤال ۶: اگر زن حائض در ماه رمضان، پیش از اذان صبح از حیض پاک شود، تکلیف او چیست؟
جواب: اگر برای غسل وقت دارد، باید قبل از اذان صبح غسل کند و اگر وقت تنگ است، باید تیمّم کند و روزه‌اش صحیح است و در صورتی که عمدا غسل یا تیمّم نکند، روزه‌اش باطل است و قضای روزه و کفارۀ عمد واجب است.
 
حجامت در حال روزه داری
سؤال۷: آیا حجامت در حال روزه جایز است؟
جواب: اشکال ندارد، ولی اگر موجب ضعف شود، مکروه است.
 
پرداخت فطریه به فقیر غیرشیعه
سؤال۸: فقیری که می توان زکات فطره به او داد، چه شرایطی دارد؟
جواب: باید شیعۀ اثنی عشری باشد، مگر آنکه پرداخت فطره به او موجب اُلفت و جلب نظر او شود.
 
اجیر گرفتن برای روزه های قضا در زمان حیات
سؤال۹: اگر کسی بیمار و از بهبود حال خود مأیوس است و از زمانی که سالم بوده روزه‌های قضایی بر عهده دارد، آیا می تواند در زمان حیات برای روزه های قضایش اجیر بگیرد؟
جواب: در زمان حیات نمی تواند برای نماز و روزه های فوت شده اجیر بگیرد اما باید وصیت کند تا بعد از مرگ، برای او بجا آورند.
 
پرداخت لوازم مورد نیاز فقیر بجای پول فطریه
سؤال۱۰: آیا می توان به جای پول فطریه، مواد و لوازم مورد نیاز فقیر را برایش تهیه و به او تحویل دهیم؟
جواب: به صورت مذکور کافی نیست، اما اگر از فقیر وکالت بگیرید که پول فطریه را برای او دریافت کنید و موارد مورد نیاز او را تهیه کنید.
 
نقل اشتباه فتوا
۱۱: اگر شخصی فتوای مرجع تقلید را اشتباه نقل کند، در صورت امکان واجب است اشتباهِ خود را اصلاح کند.
 
تفاوت نظر ولیّ فقیه و مرجع تقلید
۱۲: در هر مسأله ای که نظر ولیّ فقیه با نظر مرجع تقلید متفاوت است، اگر مربوط به اداره‌ی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد ـ مثل دفاع از اسلام و مسلمین ـ باشد، باید نظر ولیّ فقیه اطاعت شود و اگر مربوط به مسائل فردی و شخصی باشد، باید طبق نظر مرجع تقلید عمل شود.
 
پاک­ کنندگی زمین
۱۳: آیا می دانید:
زمین یکی از پاک کننده هاست، کسی که بر اثر راه رفتن روی زمین، کف پا یا کفش او با نجاست تماس یافته و نجس شده است، هر گاه حدود ده قدم راه برود با سه شرط کف پا و ته کفش او پاک می شود،
اول: آن که زمین پاک باشد.
دوم: آن که خشک باشد.
سوم: آن که اگر عین نجس مثل خون و بول، یا متنجس مثل گِلی که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد و به واسطه راه رفتن برطرف شود.

 

 

یکشنبه 09 تير 1398 368 بازدید