مراسم وداع با پیکر شهید مدافع وطن “امیرمختار جعفری” در ساری

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری