استفتائات جدید (مرداد ماه)

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری
موضوعات محفل
استفتائات جدید (مرداد ماه)

 

 

استفاده نیروهای امدادی از کمک‌های مردمی
سؤال ۱: آیا استفاده نیروهای امدادی از کمک‌های مردمی که معلوم نیست فقط برای استفاده‌ی حادثه‌دیده‌گان فرستاده شده است یا نیروهای امدادی هم حق استفاده را دارند، مجاز است؟
جواب: جایز نیست، مگر آنکه مطمئن باشند اهدا کنندگان آنان را نیز در نظر داشته اند.
 
کیفیت خواندن نماز در تنگی وقت
سؤال ۲: در صورتی که برای نماز وقت کم باشد، کوتاهترین نماز که وقت کم نیاز داشته باشد، چگونه است؟
جواب: نماز بدون سوره، یک مرتبه تسبیحات اربعه در رکعتهای سوم و چهارم و حذف مستحبات مانند قنوت و اکتفاء به یک سلام در پایان نماز.
 
وضو گرفتن با آب گل آلود
سؤال ۳: آیا امدادگر در منطقه سیل‌زده که آب مطلق و خالص وجود ندارد می‌تواند با آب سیل که گل‌آلود است وضو بگیرد؟
جواب: اگر گل‌آلودگی آب به‌حدی است که به آن آب مطلق گفته نمی‌شود در صورتی که وقت تنگ نیست باید صبر کند تا آب صاف شود و گرنه باید تیمم کند.
 
نجات جان غیر همجنس
سؤال۴: اگر امدادگر برای نجات مصدوم غیر همجنس، ناچار است بدن نامحرم را ببیند یا لمس کند، در این صورت چه وظیفه ای دارد؟
جواب: اگر برای نجات جان انسان محترم استفاده از همجنس ممکن نیست، نگاه و لمس نامحرم در حد ضرورت اشکال ندارد.
 
امدادگران داوطلب
سؤال۵: آیا فعالیت داوطلب که بدون مزد می‌باشد شغل وی محسوب نمی‌شود تکلیف روزه و نمازش چیست؟
جواب: اگر طوری به امدادگری اشتغال دارد که عرفاً امدادگری شغل او محسوب می‌شود با رعایت احکام سفر شغلی، نماز تمام است.
 
وضو گرفتن با لاک
سؤال۶: آیا وضو گرفتن در حالتی که روی ناخن انگشت های پا، لاکی که مانع رسیدن آب مسح به ناخن است زده باشیم، صحیح است؟
جواب: اگر یکی از انگشتان پا لاک نداشته باشد و مسح پا از سر آن انگشت تا مفصل ساق انجام شود، وضو صحیح است.
 
حضور در مجلس حرام
سؤال۷: گاهی در میهمانی ها بعضی افراد شروع به پاسور بازی می​کنند ولی بدون شرط بندی و فقط برای تفریح، حضور در این مجلس جایز است؟
جواب: بازی با پاسور مطلقاَ حتی بدون شرط بندی حرام است، و اگر حضور شما در مجلس نوعی تایید گناه محسوب شود، جایز نیست و باید نهی از منکر کنید و اگر لازمه‌ی نهی از منکر، ترک مجلس باشد باید مجلس را ترک کنید.
 
نرسیدن به رکوع امام جماعت
سؤال۸: اگر ما در رکعت دوم و امام جماعت رکعت سوم باشد و ما در حال خواندن حمد باشیم و امام به رکوع رود و ما به رکوع امام نرسیم حکم نماز ما چیست؟
جواب: در این صورت باید سوره را نخوانید و در سجده به امام ملحق شوید و نماز جماعت صحیح است.
 
فراموش کردن سجده در نماز جماعت
سؤال۹: وظیفه مأموم در صورتی که امام جماعت یک سجده را فراموش کند چیست؟
جواب: می تواند امام را متوجه اشتباه خود بکند، در غیر این صورت، باید یک سجده دیگر را خودش بخواند و نماز را با امام جماعت ادامه دهد و نماز او صحیح است هر چند احتیاط مستحب این است که نیت فرادا کند و یا نماز را بعدا اعاده کند.
 
سفر شغلی
۱۰: کسی شغل او سفر است (مانند راننده) یا سفر جزئی از شغل اوست، مانند کارمندی که برای انجام وظیفه باید مسافرت کند، از زمانی که اشتغال به این شغل پیدا کند و شروع به سفر کند هر چند سفر اول باشد، ـ با تحقق بقیۀ شرایط ـ نمازش تمام است.
 
نقل اشتباه فتوا
۱۱: اگر شخصی فتوای مرجع تقلید را اشتباه نقل کند، در صورت امکان واجب است اشتباهِ خود را اصلاح کند.
 
تفاوت نظر ولیّ فقیه و مرجع تقلید
۱۲: در هر مسأله ای که نظر ولیّ فقیه با نظر مرجع تقلید متفاوت است، اگر مربوط به اداره ی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد ـ مثل دفاع از اسلام و مسلمین ـ، باشد، باید نظر ولیّ فقیه اطاعت شود و اگر مربوط به مسائل فردی و شخصی باشد، باید طبق نظر مرجع تقلید عمل شود.
 
پاک­ کنندگی زمین
۱۳: زمین یکی از پاک کننده هاست، کسی که بر اثر راه رفتن روی زمین، کف پا یا کفش او با نجاست تماس یافته و نجس شده است، هر گاه حدود ده قدم راه برود با سه شرط کف پا و ته کفش او پاک می شود، اول: آن که زمین پاک باشد. دوم: آن که خشک باشد. سوم: آن که اگر عین نجس مثل خون و بول، یا متنجس مثل گِلی که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد و به واسطه راه رفتن برطرف شود.
سه شنبه 22 مرداد 1398 442 بازدید