اردوی جهادی یکروزه ویژه دهه فجر در محله آذربایجانیهای ساری

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری
موضوعات محفل