هفته بسیج گرامیباد

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری
موضوعات محفل
هفته بسیج گرامیباد

 

 

 

برمشامم می رسدعطر شهیدان بسیج

 

مرغ دل پرمی زند سوی گلستان بسیج

 

یاحسین بن علی، ای سرور آزادگان

 

روز محشر کن شفاعت از جوانان بسیج

 

 

 

 

 

 


جمعه 29 آبان 1394 549 بازدید