مراسم عزاداری اربعین حسینی

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری