روز جوان مبارکباد

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری
موضوعات محفل
روز جوان مبارکباد

ميلاد سرو بوستان ايستادگي،


زيباترين گل باغ حسين (ع)! جوان رعنا و رشيد حسين (ع) يادگار علي (ع)


گلستاني از زيباترين گل هاي فداکاري! و دريايي از آبيِ عطوفت، مبارک باد


 

 

پنجشنبه 07 خرداد 1394 529 بازدید