ميلاد نور مبارک

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری
موضوعات محفل
 ميلاد نور مبارک

حريمت قبله ي جانم

 بود حب تو ايمانم

 تو را هر لحظه مي خوانم

 رضا جانم، رضا جانم

 منم مست ولاي تو

 گدايم من گداي تو

 نهادم سر به پاي تو

 رضا جانم، رضا جانم

 ميلاد نور مبارک

یکشنبه 24 مرداد 1395 374 بازدید