بصیرت امام خمینی(ره)

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری
موضوعات محفل
چرا امام به پیروزی انقلاب مطمئن بود؟

معمولاً در این‌جور پدیده‌هایی که انسان مشاهده میکند

که تبلیغاتی برای آن انجام نگرفته لکن ناگهان یک پدیده‌ای

در محیط دید انسان بُروز میکند، دست خدایی مشهودتر

از همه‌جای دیگر است؛ یک نمونه‌اش خود انقلاب اسلامی

 

 

مقاله کامل در ادامه مطلب

ادامه مطلب چهارشنبه 01 دي 1395 307 بازدید