تجلیل از خادمین مساجد ساری

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری