رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دقایق آغاز رأی گیری

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری