پارک موزه دفاع مقدس ساری

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری