پایگاه بسیج ساری

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری
موضوعات محفل

 

 

 

برمشامم می رسدعطر شهیدان بسیج

 

مرغ دل پرمی زند سوی گلستان بسیج

 

یاحسین بن علی، ای سرور آزادگان

 

روز محشر کن شفاعت از جوانان بسیج

 

 

 

 

 

 


جمعه 29 آبان 1394 540 بازدید