پیامک روز جوان

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری
موضوعات محفل
روز جوان مبارک

 

خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوند


به صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوند


سر عقيده خود پاى فشارند چو کوه


بسان کاه زهر باد جابجا نشوند

 

 

 

 

 

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395 388 بازدید